Agile Leadership

AGILNO VODENJE

Agilne metode vodenja se odlično dopolnjujejo s strategijo gradnje podjetij po vitkih zagonskih metodah. Če metode vitkega podjetja ponujajo odgovor na vprašanje, kaj je problem, ki ga imajo stranke, agilne metode omogočajo hitro in učinkovito izgradnjo ustrezne rešitve.

Agilne metode vodenja so namreč odgovor na marsikateri problem, s katerim se srečuje klasični menedžment, kot so neuporabnost dolgoročnega planiranja, zmanjševanje produktivnosti z večanjem števila zaposlenih, nujna uvedba interdisciplinarnega delovanja, zmanjšanje birokracije, transparentno vodenje projekta, učinkovito upravljanje virov in podobno. Če z vitkimi zagonskimi metodologijami ugotovimo, kaj, nam agilno vodenje daje odgovore na to, kako čim učinkoviteje doseči cilj.

 

Agilnost je najprej miselna naravnanost

Ljudje z agilno miselnostjo so zavezani k nenehnemu učenju in obdani z ljudmi, ki jim pomagajo napredovati in postati vedno boljši. Zaposleni v agilnih organizacijah so osredotočeni na pridobivanje novih znanj in veščin, njihovi menedžerji pa se trudijo izboljšati delovno okolje, so bolj odprti do povratnih informacij svojih podrejenih in so jim tudi boljši mentorji. Ljudje z agilno miselnostjo verjamejo, da lahko svoje talente in sposobnosti z učenjem, vztrajnostjo in strastjo vedno razvijajo in nadgrajujejo.

Februarja 2001 se je v ameriškem smučarskem letovišču Snowbird zbralo sedemnajst neodvisnih strokovnjakov, kjer so razpravljali o t. i. lahkih metodah razvoja. Napisali so manifest agilnega razvoja programske opreme, s katerim so definirali pristop, ki je danes znan kot agilni razvoj programske opreme. Ustanovili so tudi združenje Agile Software Development Alliance, ki so ga pozneje preimenovali v Agile Alliance.

Manifest povzema štiri vrednote in dvanajst principov, ki opredeljujejo način razmišljanja, ko gre za razvoj programske opreme. Vrednote so:

  • posamezniki in interakcije pred procesi in orodji
  • delujoča programska oprema pred vseobsežno dokumentacijo
  • sodelovanje s stranko pred pogodbenimi pogajanji
  • odziv na spremembe pred togim sledenjem načrtom

Manifest dodatno razloži vrednote z naslednjo trditvijo: Tudi če cenimo dejavnike na desni, vseeno bolj cenimo tiste na levi. Vrednote učinkovitega razvoja programske opreme so se nato prenesle v nove splošne koncepte menedžmenta podjetij in projektov.

Kakovost ekipe je na prvem mestu

Kakovost članov agilnih ekip je zelo pomembna, saj se pričakuje, da je agilna ekipa zelo motivirana, se stalno izboljšuje, nadgrajuje in je nagnjena k stalnim izboljšavam in pozitivno sprejema novosti.

AGILNO DELOVNO OKOLJE

Za agilno delovno okolje je značilna organska organiziranost, ki predstavlja timsko delo, visok nivo komuniciranja, majhno stopnjo formalizacije in standardizacije. 

Close Menu