ASI 2021 | Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

Pred vami je priložnost za pridobitev nepovratnih sredstev za usposabljanje vaših starejših zaposlenih.
  Samo do petka, 23.4.2021 je možna prijava na razpis v okviru projekta “Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile”“ ali na kratko ASI.

Razpis je objavljen v Uradnem listu RS in na >> www.zavzeti.si.
Za pomoč smo vam na voljo na maja.vovk@bmcint.si | 051/399-036.

Kateri so pomembni datumi za vas in več informacij?

1

ODDAJA VLOG poteka od 19.4. od 8.00 ure do 23.4.2021 do 16.00 ure in je zelo enostavna.

 • Čas tokrat ni ključni dejavnik izbire, bodite pa pozorni, da vlogo oddate v omenjenem časovnem okvirju. 
 • Previdno pri tistih, ki boste vlogo oddajali po pošti. Vloge oddane 19.4. pred 8.uro ali 23.4. po 16. uri bodo zavržene.

2

NAČIN ODDAJE VLOGE 

Vlogo lahko pošljete:

 • po pošti ali
 • oddate v elektronski obliki preko e-Portala.

Priporočamo vam uporabo slednjega (e-Portala), kajti v primeru napak ali pomanjkljivih informacij vas bo portal na to opozoril.

3

KAJ POTREBUJETE ZA ELEKTRONSKO OBLIKO ODDAJE?

 • kvalificirano digitalno potrdilo podjetja
 • program proXsign

4

KLJUČNI POGOJI

 • najmanj 5 zaposlenih, od tega 3 zaposlenih starejši od 50 let. (na dan objave razpisa),
 • de minimis (upoštevajo se leta 2021,2020,2019),
 • na dan 30.3.2021 ste imeli poravnane vse davke, prispevke…,
 • niste podpisali pogodbe za ASE 2017 ali 2019. (Tudi, če so vam ostala sredstva, se žal ne prenesejo),
 • imate sposobnost vnaprejšnjega financiranja podjetja.

5

KAJ MORATE VEDETI PRED ODDAJO VLOGE?

PROJEKT JE RAZDELJEN NA SKLOP A IN SKLOP B.

 • SKLOP A je namenjen pripravi strategije.

Podjetja, do 10 zaposlenih, strategije ne potrebujejo. Podjetja, ki si znajo pripraviti strategijo sama, niso upravičena do sredstev. Podjetja, ki strategije ne znajo pripraviti sama, ali imajo več kot 10 zaposlenih, lahko za pomoč pri pripravi najamejo zunanjega strokovnjaka. (Upravičen strošek je 500 eur /svetovalni dan , število dni je odvisno od velikosti podjetja, največ, za velika podjetja je upravičen strošek 2000 eur.)

 • SKLOP B je sestavljen iz:

B1 – Izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih NOPR (pripravijo podjetja sama).

B2 – Udeležba v motivacijskih programih.

B3 – Usposabljanja za pridobitev mehkih kompetenc, splošna usposabljanja, poklicno specifična usposabljanja.

B4 – Digitalne kompetence.

V sklopu B lahko pridobite sredstva za usposabljanje in dvig kompetenc vaših starejših zaposlenih. Upravičen strošek na zaposlenega je 30 eur/uro, minimalno število ur = 5 ur in maksimalno 60 ur. Višina maksimalno pridobljenih sredstev se razlikuje tudi glede na velikost podjetja.

6

KLJUČNE INFORMACIJE ZA ODDAJO VLOGE

Poleg osnovnih podatkov podjetja, kot so matična in davčna številka, šifra glavne dejavnosti, datum prve registracije, trr, naslov, elektronski naslov, ime podjetja, ime in priimek odgovorne osebe si pripravite naslednje podatke:

 • Število vseh zaposlenih.
 • Velikost podjetja.
 • Število starejših zaposlenih, ki jih boste vključili v sklop B.
 • Delež starejših zaposlenih. (Glede na število vseh zaposlenih)
 • Število starejših žensk, ki jih boste vključi v sklop B.
 • Delež starejših žensk. (Glede na število vključenih starejših zaposlenih).
 • Pripravite si imena, priimek, emšo in rojstne datume 3 zaposlenih za sklop.

Kako vam bomo pomagali?

1.

V prvi fazi vam bomo na voljo za pomoč pri pridobitvi sredstev.

2.

Skupaj bomo definirali vaše potrebe in cilje.

3.

Glede na vaše izzive in potrebe bomo skrbno pripravili izobraževalno-razvojni program.

4.

Skozi celotni proces bodo vašim zaposlenim na voljo naši strokovno podkovani in licencirani trenerji.

5.

Za vas bomo pripravili potrebna dokazila in poročila.

6.

Koordinirali bomo termine, tako lokacijsko kot časovno.

7.

Nudili vam bomo pomoč pri poročanju.

8.

Poskrbeli bomo, da bodo vaši starejši zaposleni pridobili potrebna znanja in kompetence na interaktiven in sproščen način.

Za več informacij smo vam na voljo
maja.vovk@bmcint.si | 051/399-036

Close Menu