ČUSTVENA INTELIGENCA

Da ste pri poslu učinkoviti, potrebujete znanje, IQ. Potrebujete tudi čustveno inteligenco, EQ: empatija, prilagodljivost, aktivno poslušanje. Prvi je postavil temelje čustvene inteligence Charles Darwin. 1859 je izšla njegova knjiga Teorija Evolucije: ne bo preživela najmočnejša vrsta, ampak tista, ki se bo znala prilagoditi.

Čustvena inteligenca je dvakrat bolj pomembna kot tehnične veščine ali IQ

ČUSTVENA INTELIGENCA je, da smo se sposobni različnim ljudem, v različnih situacijah prilagoditi, da jih razumemo oziroma govorimo »njihov jezik.«

5 sestavin čustvene inteligence

Čustvena inteligenca (EI) in kako jo treniramo

  1. Samozavedanje
  2. Samokontrola
  3. Motivacija
  4. Empatija
  5. Socialne veščine
  • Čustvena inteligenca:
  • Dobro imeti
  • Nujno imeti
Close Menu