POSLANSTVO SODOBNEGA HR SPECIALISTA

Poslanstvo sodobnega HR specialista je vse bolj v strateški in zelo ozko podporni, svetovalni funkciji vodstva. Preobrazba vloge se kaže ključno v miselnosti, naboru znanja, veščin, izvedbi in inovativnosti HR-prakse, .. Kako doprinese HR specialist k implementaciji strategije in želeni kulturi podjetja, izveste na BMC treningu z nami.

HR SPECIALIST S KARIZMO

Vloga HR specialista je ena ključnih v podjetju = skrb za razvoj zaposlenih. In ljudje radi sledimo ljudem z energijo, samozavestjo, ljudem, ki sijejo. In kako, če nam tega manjka? Dobra stran tega je, da četudi vsega tega v sebi nimamo, se spleta veščin, ki odražajo karizmo, kot ena ključnih motivacijskih vzgibov lahko naučimo. Osvojite jo z nami.

POMEN HR-DEJAVNOSTI,

ne glede na velikost podjetja,
se zelo povečuje s spoznanjem,
da je človek z znanjem,
sposobnostmi in motiviranostjo
najpomembnejši ustvarjalec
nove vrednosti.
(Hollenbeck in Wright, 1994)

Close Menu