Pogoji uporabe spletne strani

Vsebina, objavljena na spletnih straneh Družba za odličnost (BMC International), se lahko uporablja in reproducira le v nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Družba za odličnost se bo trudila zagotoviti najbolj točno in ažurno vsebino na spletnih straneh, vendar ne prevzema nobenih garancij o njeni točnosti in/ali ažurnosti. Družba za odličnost lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti o obveščanju uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Spletne strani, na katere kažejo povezave s spletnih strani Družba za odličnost, niso pod nadzorom Družbe za odličnost.

Niti Družba za odličnost niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani Družba za odličnost, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh Družbe za odličnost, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Close Menu