ZA NAMI JE USPEŠNO IZVEDEN PROJEKT: PROJEKTNE NALOGE ŠTUDENTSKI IZZIVI (ŠI:UM)

Družba za odličnost, d.o.o. je sodelovala v koordinaciji s Fakulteto za naravoslovje in matematiko UM pri izvedbi projekta: PROJEKTNE NALOGE ŠTUDENTSKI IZZIVI (ŠI:UM). Projektne naloge so se izvajale v okviru: Razvojnega stebra financiranja 2021-2024 (RSF 2.0), področja: Sodelovanje z okoljem, razvojnega cilja (O-RC-1): Spodbujanje sodelovanja študentov in potencialnih delodajalcev z namenom pridobivanja praktičnih izkušenj v času študija in reševanja realnih izzivov okolja.
omenjenem projektu je sodelovala pedagoška mentorica asist. dr. Petra Cajnko s Fakultete za naravoslovje in matematiko UM in delovni mentor Branko Žunec, direktor podjetja Družba za odličnost, d.o.o.

Študentje so v sklopu projekta preko študija ustrezne literature in vodenja obeh mentorjev preučevali ORODJA SVETOVALNEGA MENTORSTVA. Prav tako so empirično preverjali ali pedagoški kader želi uvajati inovativne učne metode v pedagoški proces. Rezultate preučevanj smo vsi sodelujoči povzeli in zbrali v e-priročnik in ga objavljamo tukajle.

Za več informacij smo vam na voljo
maja.vovk@bmcint.si | 051/399-036

Close Menu